Balkanlar

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğusunda bulunur. Bölge hakkında bazı kesimlerde Güneydoğu Avrupa adı kullanılır. Bölge ismini batıdan doğuya uzanan ve Bulgaristan’ı ikiye ayıran dağdan almıştır. Önceden sıradağlarının ismi olarak kullanılan Balkan sonradan ise tüm bölge için kullanılmıştır. Bölgede Osmanlı devri bittikten sonra Balkanlar’ı paylaşmada büyük sorunlar yaşanmıştır. Balkanlar’da yaklaşık 49 milyon insan yaşamaktadır. Balkan coğrafyası içerisinde yer alan ülkeler şunlardır; Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan’dır. Yüzölçüm bakımından bölgede en çok yer kaplayan ülke 131.957 ile Yunanistan’dır, ardından Yunanistan’ı 110.879 ile Bulgaristan takip eder. Toplam yüzölçümü 301.340 km2 olan İtalya topraklarının %0.1’lik kısmı Balkanlar’da yer alır fakat İtalya Balkan ülkesi sayılmaz.

Bölgenin adı olan Balkan kelimesi Türkçe’den gelir. Bu sözcük Türk Dil Kurumu tarafından Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya’yı içine alan bölge” olarak tanımlanır. Kelimenin içerisinde  bulunan Balkan sözünün, “sarp ve ormanlık sıradağ; sık ormanla kaplı dağ; yığın, küme; sazlık, bataklık” gibi anlamları vardır. Dünyadaki diğer dillere de Türkçe’den geçmiştir. Kelime Osmanlı Türkçesinde geniş bir kullanıma sahip olmuştu.

Balkanlar M.Ö 3. Yüzyılda Romalılar’ın hakimiyeti altına olmuştu. Bu dönemde bölge idari, kültürel ve askeri bakımdan Roma yapısıyla yaşamaya başlamıştır. Roma himayesinin  Romalılar, Gotlar ile Hunlar, bölgede kendi güç alanlarını kurmaya çalışmış ve başarılı olmuşturlar. İmparator I. Theodosius ölmeden önce, devletin topraklarını iki oğlu arasında paylaştırmak için Balkanlar’ı ikiye bölmüştür. Kuzey Batı bölümü ( günümüzde Hırvatistan ve Slovenya) Batı Roma, geri kalan kısım ise Doğu Roma İmparatorluğu’na kalmıştır. Batı Roma topraklarının çok küçük bir bölümü Balkan sınırları içerisinde kalmış, bu topraklarda Batı Roma’nın çöküşü ile birlikte Doğu Roma sınırlarına kalmıştır.

Balkanlar’ın güneyinden, Anadolu’dan Türklerin Balkanlar’a gelmesi ve yerleşmesi, 1260 senesine kadar uzanır. İlk yerleşme, 1261’de Moğollardan kaçıp Bizans’a yerleşen Selçuk Sultanı İzzeddin Keykavus’la gerçekleşmiştir.  Başlangıçta, Müslüman Altın Ordu emiri güçlü Nogay’ın himayesine giren Anadolu Türkmen grubu, burada Baba-Saltuk kasabası ile beraber başka kasabalarda kurmuştur.