Ankara

Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara,
doğuda Kırıkkale ve Kırşehir, kuzeyde
Çankırı, kuzeybatıda Bolu ve batıda Eskişehir,
güneyde Konya ve Aksaray illeriyle çevrilidir.
Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin oluşturduğu
ovalarla kaplı bölgede 26.897 km2’lik bir alana
sahip olan Ankara’nın deniz seviyesinden
yüksekliği ortalama olarak 890 metredir. İlin
orta kesimlerinden kuzeye doğru yaklaştıkça
Kuzey Anadolu sıradağları yükselir. Güneybatıkuzeydoğu doğrultusunda çeşitli dağ sıraları
arasında çöküntü alanları ve kıvrılmalarından
dolayı oluşan ovalar, doğu-batı yönünde uzanan
Ankara ovasının güney kısmında ise Tuz Gölü
çanağı ve düzlükler yer alır. İlin topraklarını,
Sakarya ve Kızılırmak nehirleri ile Çubuk, İncesu
ve Ova çayları sular. İl sınırları içinde Mogan,
Eymir, Karagöl, Kurumcu ve Samsam doğal
gölleri bulunur. Ayrıca, Çamlıdere, Kesikköprü,
Kurtboğazı ve Sarıyar gibi barajların su
havzalarında bu barajların adını taşıyan yapay
göller de yer almaktadır.

Sohbete başla
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?